Tuần lễ chống bắt nạt học đường 2023 UTS Tuần Lễ Chống Bắt Nạt Học Đường 2023

  Đăng ký tham gia sự kiện

  Họ và tên của phụ huynh

  Họ và tên của học sinh

  Số điện thoại phụ huynh

  Năm sinh của học sinh

  Email phụ huynh

  Số lượng người tham dự

  Bạn hiện có đang là Phụ huynh trường Quốc tế Nam Mỹ UTS không?

  Lời nhắn đến UTS

  Được diễn ra hằng năm vào tuần thứ 3 của tháng 11, Tuần lễ chống bắt nạt học đường giúp tăng nhận thức của học sinh về vấn nạn này, khuyến khích học sinh nói không với bắt nạt và cùng nhau xây dụng một cộng đồng an toàn cho tất cả mọi người.

  Năm nay, với tên gọi “Make a noise about bullying”, UTS mang đến cho các bạn học sinh nhiều hoạt động từ viết, vẽ tranh, trang trí đến video. Đây là cơ hội để học sinh được bộc lộ suy nghĩ và sử dụng tiếng nói của mình, đóng góp vào hành trình chống bắt nạt học đường.

   Đăng ký tham gia sự kiện

   Họ và tên của phụ huynh

   Họ và tên của học sinh

   Số điện thoại phụ huynh

   Năm sinh của học sinh

   Email phụ huynh

   Trường hiện tại

   Bạn hiện có đang là Phụ huynh trường Quốc tế Nam Mỹ UTS không?

   Số lượng người tham dự

   Lời nhắn đến UTS

   Tin tức và sự kiện nổi bật