Open Day - Giao Tiếp Cùng Con UTS Botanique Campus UTS Open Day – Giao Tiếp Cùng Con UTS Botanique Campus

  Đăng ký tham gia sự kiện

  Họ và tên của phụ huynh

  Họ và tên của học sinh

  Số điện thoại phụ huynh

  Năm sinh của học sinh

  Email phụ huynh

  Số lượng người tham dự

  Bạn hiện có đang là Phụ huynh trường Quốc tế Nam Mỹ UTS không?

  Lời nhắn đến UTS

  GIAO TIẾP CÙNG CON

  OPEN DAY

   Thời gian: 08:00 – 12:00, Thứ Bảy, ngày 17/12/2022

  Địa điểm: UTS Botanique Campus

  360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. HCM

  Giao tiếp là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng trong mối quan hệ giữa Ba Mẹ và con. Với kỹ năng giao tiếp hiệu quả, trẻ sẽ thể hiện suy nghĩ, cảm xúc một cách rõ ràng và Ba Mẹ sẽ hiểu được những mong muốn của con.

  Đến với Open Day tại UTS Botanique Campus, ba mẹ sẽ được lắng nghe chia sẻtrao đổi trực tiếp với đội ngũ chuyên môn của UTS về những cách giúp Ba mẹ thấu hiểu và giao tiếp hiệu quả với con cùng với đó phần giới thiệu chương trình học tại UTS và hoạt động trải nghiệm tham quan cơ sở vật chất tại trường.

  THÔNG TIN CHI TIẾT

  Thời gian: 8:00-12:00, Thứ Bảy, ngày 17 tháng 12 năm 2022

  Địa điểm: UTS Botanique Campus

  360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. HCM

  LIÊN HỆ

   Đăng ký tham gia sự kiện

   Họ và tên của phụ huynh

   Họ và tên của học sinh

   Số điện thoại phụ huynh

   Năm sinh của học sinh

   Email phụ huynh

   Trường hiện tại

   Bạn hiện có đang là Phụ huynh trường Quốc tế Nam Mỹ UTS không?

   Số lượng người tham dự

   Lời nhắn đến UTS

   Tin tức và sự kiện nổi bật