Chương trình giáo dục phổ thông cấp Quốc Gia | Trường Quốc Tế Nam Mỹ UTS
Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc gia

Giới thiệu

Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia là gì? Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia tại UTS được tối ưu hóa dựa trên khung chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chương trình giáo dục phổ thông mới được công bố nhằm thay thế cho chương trình cũ năm 2006 với mục tiêu định hướng giáo dục và đào tạo cho mọi cấp học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018 theo thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT) giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời.
Bên cạnh đó, UTS trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng thiết yếu để hình thành định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú. Từ đó, học sinh có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại.

Các môn học

Phương pháp giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia

Theo những thay đổi mới nhất về chương trình phổ thông cấp quốc gia do bộ giáo dục và đào tạo ban hành, phương pháp giảng dạy sẽ có điểm mới sau:
- Thay vì định hướng và trang bị kiến thức cho học sinh, chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia giúp học sinh tự lực chiếm lĩnh kiến thức để phát triển năng lực, phẩm chất bằng cách thông qua hoạt động học và vận dụng kiến thức thực tế và trực quan.
- Thực hiện phương pháp dạy học tích cực thay vì phương pháp học tập truyền thống: tích cực hóa các hoạt động học tập; việc tổ chức hoạt động học nhằm hình thành và phát triển năng lực tự học cho học sinh được chú trọng phát triển hàng đầu bằng cách thực hiện phương châm “Học qua làm”.
Tại UTS, chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia được truyền tải đến học sinh bằng nhiều phương pháp giảng dạy đa dạng: dạy học dự án, dạy học truy vấn, lớp học đảo ngược,… Đây là những phương pháp hiện đại và được chứng minh mang đến hiệu quả học tập cao hơn so với các phương pháp truyền thống. Học sinh từ đó tiếp thu kiến thức chủ động hơn song song xây dựng được động lực học tập tự nhiên và niềm đam mê tìm tòi, khám phá. Ngoài ra, một số dự án học tập của UTS kết nối nhiều môn học lại với nhau nhằm giúp các em không chỉ học các môn học riêng lẻ mà còn có cơ hội liên kết kiến thức liên môn và ứng dụng chúng vào thực tế.

Kết quả đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia

Sau khi kết thúc từng cấp học, học sinh UTS sẽ nhận giấy hoàn thành cấp học (đối với bậc Tiểu học và Trung học cơ sở) và giấy tốt nghiệp Trung học phổ thông từ phòng Giáo dục và Đào tạo.
UTS triển khai chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia song song cùng chương trình Tiếng Anh và chương trình Ươm dưỡng tài năng nhằm mang đến cho học sinh những bài học gắn liền với giá trị truyền thống Việt Nam, xây dựng sự hiểu biết, tự hào từ đó các em sẽ góp phần gìn giữ và lan tỏa những nét truyền thông tốt đẹp đến cộng đồng, xã hội.