Liên hệ - UTS

Đăng ký nhận tư vấn

Vui lòng điền đúng định dạng (Gồm 10 chữ số bắt đầu bằng 0, không có dấu cách)

US Vietnam Talent International School

 • image

  Campus 1 | UTS Van Lang Complex

  Gate 1: 69/68 Dang Thuy Tram, str., ward 13, Binh Thanh dist., HCMC

  Gate 2: 80/68 Duong Quang Ham str., ward 5, Go Vap dist., HCMC.

 • image

  Campus 2 | UTS Botanique Campus

  360D Ben Van Don, ward 1, dist. 4, HCMC.

 • image

  Campus 3 | UTS Saigon South Campus

  Street No. 22, Phong Phu 5, Binh Chanh dist., HCMC.