Biểu phí và chính sách phí

BIỂU PHÍ CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ NĂM HỌC 2023-2024 (COMMON CORE)

* Biểu phí áp dụng cho tất cả học sinh đăng ký nhập học năm học 2023-2024 

➤ HỌC PHÍ 

Bậc học

Học phí

năm học

PHƯƠNG ÁN ĐÓNG HỌC PHÍ
ĐÓNG 1 LẦN
Tiết kiệm 5%
ĐÓNG 2 LẦN

Tiết kiệm 2%

ĐÓNG 4 LẦN
Khối 1  158,000,000 150,100,000 77,400,000 39,500,000
Khối 2-4 160,800,000 152,800,000 78,700,000 40,200,000
Khối 5 167,200,000 158,800,000 81,900,000 41,800,000
Khối 6-8 210,800,000 200,300,000 103,200,000 52,700,000
Khối 9 218,400,000 207,500,000 107,000,000 54,600,000
Khối 10-11 260,000,000 247,000,000 127,400,000 65,000,000
Khối 12 269,600,000 256,100,000 132,100,000 67,400,000
Thời hạn đóng 31/7/2023 31/7/2023 31/7/2023

BIỂU PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ NĂM HỌC 2023 – 2024 (OXFORD)

* Biểu phí áp dụng cho tất cả học sinh đăng ký nhập học năm học 2023-2024 

➤ HỌC PHÍ 

Bậc học

Học phí

năm học

PHƯƠNG ÁN ĐÓNG HỌC PHÍ 
ĐÓNG 1 LẦN
Tiết kiệm 5%
ĐÓNG 2 LẦN

Tiết kiệm 2%

ĐÓNG 4 LẦN
Khối 1 191,200,000 181,600,000 93,600,000 47,800,000
Khối 2 203,200,000 193,000,000 99,500,000 50,800,000
Khối 3 215,200,000 204,400,000 105,400,000 53,800,000
Khối 4 227,200,000 215,800,000 111,300,000 56,800,000
Khối 5 239,200,000 227,200,000 117,200,000 59,800,000
Khối 6 256,000,000 243,200,000 125,400,000 64,000,000
Khối 7 270,000,000 256,500,000 132,300,000 67,500,000
Khối 8 286,800,000 272,500,000 140,500,000 71,700,000
Thời hạn đóng
31/7/2023 31/7/2023 31/7/2023
Học phí đã bao gồm:
 • Hoạt động ngoại khóa trong ngày, câu lạc bộ, lớp học bổ trợ kiến thức trong thời gian học tập tại trường.
 • Chương trình tư vấn tâm lý, tư vấn học đường trong phạm vi khả năng của nhà trường.
 • Các hoạt động, sự kiện trường học trong suốt năm học.
 • Tham gia các sự kiện phù hợp trong hệ thống giáo dục Văn Lang.
 • Bảo hiểm học sinh.
 • Phí cấp chứng nhận hoàn thành tiểu học/ Phí cấp bằng tốt nghiệp THCS, THPT/Lệ phí thi nghề và Phí cấp bằng thi nghề.
 • Phí thi MAP test hàng năm.
 • Phí thi học sinh giỏi theo danh sách đội tuyển được xét duyệt.
 • Phí các cuộc thi khoa học kỹ thuật và nghiên cứu khoa học theo danh sách xét duyệt của trường.
 • Phí các cuộc thi quốc tế theo danh sách xét duyệt của trường.

Học phí chưa bao gồm:
 • Các chuyến tham quan trải nghiệm nhiều ngày hàng năm (không bắt buộc)
 • Dịch vụ suất ăn, đưa đón học sinh
 • Phí đồng phục, sách và học cụ.
 • Lệ phí thi chứng chỉ quốc tế bao gồm nhưng không giới hạn: Cambridge Young Learners (Starters-Movers-Flyers), IELTS, SAT, MOS, IGCSE, AS, A-level.
 • Lệ phí thi các cuộc thi tự chọn khác bao gồm nhưng không giới hạn: Toán quốc tế Kangaroo, IMC, IMAS, Đấu trường toán học VioEDU, các cuộc thi năng khiếu khác.
 • Phí Cơ sở vật chất.
 • Phí kiểm tra năng lực đầu vào.
 • Phí đăng ký tuyển sinh.
➤ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Ưu đãi Anh/Chị/Em ruột
Gia đình có từ 02 (hai) anh chị em ruột trở lên học chung trường thì ưu đãi được áp dụng cho con nhỏ tuổi hơn theo chính sách như sau:
ƯU ĐÃI 5% HỌC PHÍ ƯU ĐÃI 10% HỌC PHÍ
Anh chị em ruột thứ 02 (hai) Anh chị em ruột thứ 03 (ba) trở lên

Các khoản ưu đãi học phí sẽ được tính dựa trên học phí năm học tiêu chuẩn.

Tổng các khoản ưu đãi học phí cho năm học 2023 – 2024 không vượt quá 22% đối với mỗi học sinh.

➤ PHÍ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 

Phí đăng ký tuyển sinh 5,000,000 VNĐ được đóng 1 lần ngay sau khi học sinh đạt yêu cầu khảo sát đầu vào và Phụ huynh hoàn tất Đơn đăng ký nhập học. Phí này không hoàn lại trong mọi trường hợp.

➤ PHÍ KIỂM TRA ĐẦU VÀO 

Phí kiểm tra đầu vào 1,000,000 VNĐ được đóng một lần trước khi học sinh thực hiện bài kiểm tra đầu vào và không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

➤ PHÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Phí cơ sở vật chất 8,000,000VNĐ là khoản phí thường niên áp dụng cho tất cả các học sinh và không hoàn lại trong mọi trường hợp.

➤ PHÍ GIỮ CHỖ

Phí giữ chỗ 20,000,000 VNĐ là khoản phí:

 • Áp dụng cho HS đăng ký mới nhằm đảm bảo việc giữ chỗ cho năm học cũng như xác nhận ưu đãi tuyển sinh cho học sinh tại thời điểm phụ huynh đóng phí giữ chỗ.
 • Phí giữ chỗ sẽ được khấu trừ vào học phí nếu học sinh đăng ký nhập học và sẽ chỉ được hoàn trả trong trường hợp học sinh không đáp ứng nhu cầu nhập học của nhà trường (đánh giá thông qua bài kiểm tra đầu vào).
 • Phí giữ chỗ không được chuyển sang chương trình Hè 2023.

Phí giữ chỗ sẽ không được hoàn trả trong trường hợp học sinh đã có kết quả đạt yêu cầu trong bài kiểm tra năng lực đầu vào và phụ huynh đã hoàn thành học phí chính khoá 1 lần (không đóng phí giữ chỗ) nhưng không đăng ký cho học sinh nhập học tại UTS trước ngày khai giảng năm học mới 2023-2024.

QUY ĐỊNH KHOẢN PHÍ TRƯỜNG UTS NĂM HỌC 2023 – 2024

➤ QUY ĐỊNH ĐÓNG PHÍ 

Phụ huynh có thể đóng học phí 1 lần/2 lần/4 lần trong một năm học, thời hạn đóng học phí như sau:

Đóng 1 lần Đóng 2 lần Đóng 4 lần
Trước
31/07/2023
Lần 1
Trước
31/07/2023 Lần 1
Trước
31/07/2023
Lần 2
Trước
15/10/2023
Lần 2
Trước
15/12/2023 Lần 3
Trước
15/12/2023
Lần 4
Trước
01/03/2024

Mức điều chỉnh học phí hàng năm tối thiểu 5% và không quá 10% trừ trường hợp mức lạm phát vượt quá 10% theo công bố của Chính phủ hoặc trừ khi có thỏa thuận đặc biệt khác được ký kết giữa Phụ huynh và Nhà trường.

➤ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

Học phí có thể được thanh toán bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin tài khoản như sau:

Tên chủ tài khoản TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS, THPT NAM MỸ
Số tài khoản 0600.3527.6868
Ngân hàng SACOMBANK
Chi nhánh Hồ Chí Minh
Mã chuyển khoản Quốc tế SGTTVNVX
Nội dung chuyển khoản Học phí [Tên học sinh] [Lớp] [Mã học sinh]

➤ QUÁ HẠN ĐÓNG PHÍ

Học phí và tất cả các khoản phí liên quan phải được thanh toán trước ngày 31/7/2023.

Sau 01 (một) tuần kể từ thời hạn đóng phí được thông báo, Phụ huynh sẽ phải đóng phí chậm thanh toán trên mỗi ngày làm việc trễ hạn là 0.02% tổng số khoản phí cần được thanh toán. Trường hợp các khoản phí đóng trễ hơn 30 (ba mươi) ngày so với thời hạn đóng phí theo quy định, Nhà trường toàn quyền giữ lại hồ sơ học tập và ngưng cung cấp dịch vụ (bao gồm dịch vụ học tập và các dịch vụ khác) cho học sinh đến khi nhận được đầy đủ các khoản phí.

Khi đó:

 • Tất cả các chính sách chiết khấu hoặc học bổng áp dụng cho học sinh sẽ vô hiệu lực, Nhà trường sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản đến Phụ huynh về tổng nợ phí điều chỉnh sau khi loại trừ chính sách chiết khấu và học bổng (nếu có).
 • Nhà trường có quyền quyết định chấp nhận hay từ chối việc đăng ký tái ghi danh của học sinh trong tương lai.

Trường hợp Phụ huynh có nhu cầu cho học sinh thôi học tại UTS, Nhà trường chỉ giải quyết các thủ tục rút hồ sơ sau khi Phụ huynh hoàn tất các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong thời gian học tập của học sinh theo quy định của Nhà trường.

Nhà trường không đảm bảo việc giữ chỗ cho học sinh trong trường hợp Phụ huynh thanh toán trễ hạn.

➤ HỌC PHÍ TRƯỜNG UTS DÀNH CHO HỌC SINH NHẬP HỌC SAU KHAI GIẢNG

Học sinh nhập học muộn sau khi năm học bắt đầu, học phí tính trọn học phần.

Thời điểm nhập học Mức học phí áp dụng trên học phí tiêu chuẩn cả năm học
Trước 31/10/2023 100%
Từ 31/10/2023 – 31/12/2023 80%
Từ 1/1 /2024 – 15/3/2024 60%
Từ 16/3/2024 đến hết năm học 40%

➤ HỌC PHÍ DÀNH CHO HỌC SINH KHÔNG TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC HOẶC BỊ CHO THÔI HỌC

Thời điểm nhập học Mức học phí áp dụng trên học phí tiêu chuẩn cả năm học
Trước ngày bắt đầu năm học 0%
Trước 31/10/2023 40%
Từ 31/10/2023 – 31/12/2023 60%
Từ 1/1 /2024 – 15/3/2024 80%
Từ 16/3/2024 đến hết năm học
100%

ĐIỀU KIỆN

 • Phụ huynh phải gửi Đơn xin thôi học bằng văn bản kèm Quyết định chấp thuận của trường học sinh sẽ chuyển đến cho Văn phòng trường tối thiểu 30 ngày trước ngày học cuối của học sinh nhằm đảm bảo chính sách học phí thôi học được áp dụng theo tỉ lệ tương ứng. Tất cả các trường hợp nghỉ học không có đơn hợp lệ trong 30 ngày sẽ không được hoàn trả tất cả các khoản tiền đã nộp, trừ trường hợp học sinh bị buộc thôi học.
 • Phụ huynh sẽ nhận lại hồ sơ, bảng điểm, học bạ và các giấy tờ liên quan cần thiết khác (nếu có) chỉ sau khi hoàn thành việc quyết toán các khoản phí.
 • Nhà trường không quyết toán và không hoàn lại phần phí giữ chỗ, phí CSVC, phí nhập học và các khoản phí khác đã nộp, ngoài phần học phí chênh lệch so với mức đã nộp và mức phải nộp.
 • Không áp dụng bảo lưu và chuyển đổi học phí trong mọi trường hợp.
 • Các chính sách ưu đãi học phí sẽ không được áp dụng đối với các trường hợp nhập học muộn hoặc ngừng học, học phí phải nộp sẽ được tính trên học phí tiêu chuẩn cả năm học.
 • Học phí hoàn trả (nếu có) sẽ được thanh toán trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày học cuối cùng của học sinh tại trường
 • Đối với các trường hợp học sinh vi phạm kỷ luật của nhà trường và bị buộc thôi học, nhà trường sẽ quyết toán học phí dựa theo ngày hiệu lực của quyết định thôi học chính thức từ Hội đồng kỷ luật nhà trường.

➤ CHÍNH SÁCH PHÍ TRƯỜNG UTS TRONG TRƯỜNG HỢP XẢY RA SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

Trường hợp bất khả kháng

 • Theo Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015 của Việt Nam, sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Theo đó, tại đây Trường hợp bất khả kháng được các bên (Nhà trường, Phụ huynh/Người giám hộ) hiểu và thống nhất bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ hỏa hoạn, thiên tai, bão, động đất, chiến tranh, hành động của chính phủ, hành động khủng bố, dịch bệnh, đại dịch, hoặc bất kỳ sự kiện nào khác ngoài tầm kiểm soát của Nhà trường, ngăn cản Nhà trường thực hiện hoạt động giáo dục trong khuôn viên trường trong thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng. Các cuộc sơ tán, dừng/tạm dừng hoạt động liên quan do chính phủ Việt Nam/các cơ quan chức năng ra lệnh (do lường trước được các trường hợp bất khả kháng) cũng áp dụng cho chính sách này cho dù trường hợp bất khả kháng đó có thực sự xảy ra hay không.
 • Phụ huynh/Người giám hộ hiểu và đồng ý rằng, nếu trường hợp bất khả kháng (như được định nghĩa bên trên) xảy ra, Nhà trường có quyền chủ động thay thế và/hoặc điều chỉnh chương trình học, thời gian học và định dạng học tập cho phù hợp với bối cảnh tại thời điểm đó mà vẫn duy trì các cam kết về việc hoàn thành chương trình học và giảm thiểu sự gián đoạn trong các hoạt động học tập của học sinh. Các biện pháp do Nhà trường thực hiện này sẽ tuân theo các quy định và hướng dẫn của các đơn vị quản lý Nhà nước trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (MoET), Bộ Y tế (MoH) và các cơ quan chức năng khác tại thời điểm xảy ra các trường hợp bất khả kháng.

Chính sách phí

 • Phụ huynh học sinh có trách nhiệm chi trả toàn bộ học phí và phí dịch vụ trong năm học để đảm bảo hoàn thành chương trình học của học sinh. Bên cạnh đó, Nhà trường sẽ hoàn trả một phần hoặc hoàn toàn một số khoản phí đã đóng tùy theo giai đoạn bất khả kháng và các hệ quả phát sinh. Chính sách này cần thiết để duy trì sự ổn định về mặt tài chính và vận hành của Nhà trường trong thời gian xảy ra trường hợp bất khả kháng và đảm bảo Nhà trường có thể tiếp tục hoạt động sau các sự kiện như vậy.
 • Thời gian học tập bị ảnh hưởng vì lý do bất khả kháng có thể được bù đắp bằng việc kéo dài thời gian năm học theo các điều kiện thực tế tại thời điểm đó. Biện pháp này sẽ được áp dụng trong trường hợp Ban Điều hành Nhà trường nhận định là thực sự cần thiết để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu giáo dục NH 2023-2024, sau khi chắc chắn rằng việc kéo dài năm học là khả thi và các điều khoản cam kết trong hợp đồng giữa Nhà trường với các giáo viên – nhân viên không bị vi phạm.
 • Trong trường hợp không thể sắp xếp dạy bù trực tiếp tại trường cho thời gian học tập bị ảnh hưởng từ trường hợp bất khả kháng, Nhà trường sẽ áp dụng chính sách phí Học tập từ xa/Học tập trực tuyến NH 2023-2024 như sau:

➤ Học phí

Khối lớp Mức hoàn trả học phí Học tập từ xa/trực tuyến
Từ 04 tuần liên tiếp Từ 06 tuần liên tiếp Từ 08 tuần liên tiếp trở lên
Khối 1-2 15% 17% 20%
Khối 3-5 10% 12% 15%
Khối 6-11 8% 10% 12%
Khối 12 Không áp dụng

 

➤ Phí dịch vụ

Phí dịch vụ được hoàn trả theo đơn vị tuần đối với thời gian học sinh không sử dụng dịch vụ trường học vì lý do bất khả kháng.

Nhà trường sẽ hoàn trả 100% phí dịch vụ Suất ăn trường học, 70% phí dịch vụ Xe đưa rước.

Điều kiện áp dụng

 • Thời gian áp dụng hoàn học phí học tập từ xa/học trực tuyến được tính như sau:

➤ Tổng thời gian học tập theo lịch NH 2023-2024: 37 tuần

➤ Thời gian học trực tiếp tại trường: X tuần

➤ Thời gian học bù trực tiếp tại trường: Y tuần

➤ Thời gian Học tập từ xa/trực tuyến: 37 – X – Y (có thể bao gồm nhiều giai đoạn)

➤ Thời gian áp dụng hoàn học phí (tuần) là Thời gian Học tập từ xa/Học tập trực tuyến liên tiếp từ 04 (bốn) tuần trở lên của mỗi giai đoạn Nhà trường áp dụng biện pháp Học tập từ xa/Học tập trực tuyến trong NH 2023-2024.

 • Số tuần được làm tròn đến đơn vị 01 (một) tuần theo quy ước làm tròn tiêu chuẩn (Ví dụ: 4.4 tuần được làm tròn thành 4 tuần, 4.6 tuần được làm tròn thành 5 tuần).
 • Phần phí hoàn liên quan đến trường hợp bất khả kháng sẽ được Nhà trường quyết toán và thông báo đến Phụ huynh trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày chính thức kết thúc các hoạt động học tập của NH 2023-2024.
 • Chính sách phí trong trường hợp bất khả kháng không áp dụng đối với Phụ huynh quá hạn cam kết thanh toán học phí hoặc phí dịch vụ từ 15 (mười lăm) ngày trở lên so với thời hạn đóng phí được nêu trong thông báo phí định kỳ của Nhà trường.
 • Việc áp dụng chính sách bất khả kháng của Nhà trường theo các quy định nêu trên sẽ vô hiệu hóa các chính sách khác liên quan đến việc hoàn phí trong giai đoạn bất khả kháng liên quan, trừ khi Phụ huynh đã chính thức có yêu cầu cho học sinh thôi học tại UTS trước khi Nhà trường có thông báo về tình hình bất khả kháng.
 • Đối với các học sinh tham gia Hợp đồng đào tạo hoặc học sinh nhận được học bổng “Ươm dưỡng nhân tài”, Nhà trường chỉ hoàn trả phí dịch vụ, không hoàn học phí Học tập từ xa/Học tập trực tuyến.

PHÍ DỊCH VỤ TRƯỜNG UTS NĂM HỌC 2022 – 2023

Quý Phụ huynh vui lòng tìm hiểu thông tin chi tiết về phí Dịch vụ năm học 2022 – 2023 tại Cẩm nang Dịch vụ.