Biểu phí và chính sách phí - UTS
Biểu phí và chính sách phí
BIỂU PHÍ CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC - THCS - THPT SONG NGỮ NĂM HỌC 2024 - 2025 (COMMON CORE)

* Biểu phí áp dụng cho tất cả học sinh đăng ký nhập học năm học 2024 – 2025 

➤ HỌC PHÍ 

Bậc học

Học phí

năm học

PHƯƠNG ÁN ĐÓNG HỌC PHÍ
ĐÓNG 1 LẦN
Tiết kiệm 5%
ĐÓNG 2 LẦN

Tiết kiệm 2%

ĐÓNG 4 LẦN
Khối 1   166,000,000 157,700,000 81,300,000 41,500,000
Khối 2-4  172,000,000 163,400,000 84,300,000 43,000,000
Khối 5  182,400,000 173,300,000 89,400,000 45,600,000
Khối 6-8  225,600,000 214,300,000 110,500,000 56,400,000
Khối 9  238,000,000 226,100,000 116,600,000 59,500,000
Khối 10-11  278,000,000 264,100,000 136,200,000 69,500,000
Khối 12  294,000,000 279,300,000 144,100,000 73,500,000
Thời hạn đóng lần đầu 31/7/2024 31/7/2024 31/7/2024

Xem chi tiết biểu phí

BIỂU PHÍ CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC - THCS SONG NGỮ NĂM HỌC 2024 - 2025 (OXFORD)

* Biểu phí áp dụng cho tất cả học sinh đăng ký nhập học năm học 2024 – 2025 

➤ HỌC PHÍ 

Bậc học

Học phí

năm học

PHƯƠNG ÁN ĐÓNG HỌC PHÍ 
ĐÓNG 1 LẦN
Tiết kiệm 5%
ĐÓNG 2 LẦN

Tiết kiệm 2%

ĐÓNG 4 LẦN
Khối 1  202,800,000  192,700,000 99,400,000 50,700,000
Khối 2  215,600,000  204,800,000 105,600,000 53,900,000
Khối 3  228,400,000  217,000,000 111,900,000 57,100,000
Khối 4  240,800,000  228,800,000 118,000,000 60,200,000
Khối 5  253,600,000  240,900,000 124,300,000 63,400,000
Khối 6  271,200,000 257,600,000 132,900,000 67,800,000
Khối 7  286,400,000  272,100,000 140,300,000 71,600,000
Khối 8  304,000,000  288,800,000 149,000,000 76,000,000
Thời hạn đóng lần đầu
31/7/2024 31/7/2024 31/7/2024

Xem chi tiết biểu phí

BIỂU PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MẦM NON SONG NGỮ NĂM HỌC 2024 - 2025

* Biểu phí áp dụng cho tất cả học sinh đăng ký nhập học năm học 2024 – 2025 

➤ HỌC PHÍ 

Bậc học

Học phí

năm học

PHƯƠNG ÁN ĐÓNG HỌC PHÍ 
ĐÓNG 1 LẦN
Tiết kiệm 5%
ĐÓNG 2 LẦN

Tiết kiệm 2%

ĐÓNG 4 LẦN
Toddler 125,000,000  118,750,000 61,300,000  31,250,000
Casa – Song ngữ 132,000,000  125,400,000 64,700,000 33,000,000
Casa – Quốc tế 160,000,000 152,000,000 78,400,000 40,000,000
Thời hạn đóng lần đầu
31/7/2024 31/7/2024 31/7/2024

➤ CHƯƠNG TRÌNH “BÉ LÀM QUEN”

Chương trình “Bé làm quen” dành cho trẻ chưa đăng ký nhập học tại trường, nhằm giúp học sinh làm quen với môi trường học tại UTS trước khi nhập học chính thức.

Học sinh tham gia chương trình sẽ được trải nghiệm 03 (ba) ngày học liên tiếp, từ 8:00 đến 12:00 (trừ thứ Hai hằng tuần).

Mỗi học sinh được đăng ký tham gia chương trình tối đa 02 (hai) lần trong 01 (một) năm liên tiếp.

Mức phí cho mỗi lần trải nghiệm: 2,500,000 VNĐ (Đã bao gồm phí ăn). Phí này không được hoàn trả hoặc chuyển nhượng.

Xem chi tiết biểu phí

PHÍ DỊCH VỤ TRƯỜNG UTS NĂM HỌC 2023 - 2024

Quý Phụ huynh vui lòng tìm hiểu thông tin chi tiết về phí Dịch vụ năm học 2023 – 2024 tại Cẩm nang Dịch vụ.

https://utschool.edu.vn/wp-content/uploads/2024/04/UTS-Tuyen-sinh-2024-2025.jpg