Biễu mẫu UTS - UTS
Biểu mẫu UTS

Phụ huynh, Học sinh có thể tải về các biểu mẫu sau và điền thông tin cần thiết. Sau khi hoàn thành, Phụ huynh vui lòng liên hệ bộ phận liên quan để tiến hành nộp hồ sơ. Liên hệ hỗ trợ khi cần thiết: Hotline (028) 710 78887 hoặc email: admissions@utschool.edu.vn (văn phòng Tuyển sinh), office@utschool.edu.vn (văn phòng Dịch vụ trường học).