Chương trình tiếng Anh theo chuẩn Common Core - UTS
Common Core

Chương trình thừa hưởng tinh hoa từ Hệ thống Giáo dục Hoa Kỳ và được xây dựng theo một danh sách tiêu chuẩn có chọn lọc từ Bộ Tiêu chuẩn Cốt lõi Chung (Common Core State Standards – CCSS) và Bộ Tiêu chuẩn Khoa học Thế hệ Mới (Next Generation Science Standards – NGSS).

Bộ Tiêu chuẩn Cốt lõi Chung (Common Core State Standards – CCSS)

Common Core State Standards (CCSS – tiêu chuẩn chung) là một chương trình cải cách giáo dục được áp dụng tại các trường công lập tại Mỹ từ năm 2014. Ban đầu, CCSS được xây dựng dành cho bộ môn Anh ngữ và Toán học. Đây là một bộ những tiêu chuẩn được tập hợp từ các chuyên gia, các nhà tư tưởng,… nhằm xác định những kiến thức và kỹ năng mà người trẻ cần phải có để đạt được những thành công trong môi trường đại học và công việc về sau.

NGSS

Bộ Tiêu chuẩn Khoa học Thế hệ Mới (Next Generation Science Standards – NGSS)

Tiêu chuẩn khoa học thế hệ mới (NGSS) dựa trên “Khung giáo dục khoa học 12”. NGSS được phát triển bởi Hiệp hội Giáo viên Khoa học Quốc gia, Hiệp hội Tiến bộ Khoa học Hoa Kỳ, Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia. NGSS cải thiện giáo dục khoa học thông qua học tập 3 chiều: Khái niệm xuyên suốt, thực hành khoa học và kỹ thuật, ý tưởng cốt lõi.

 

Tổng quan chương trình học

 

Chương trình bao gồm 03 môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh: Toán, Tiếng Anh và Khoa học. Trong quá trình 12 năm học, Học sinh UTS không những đạt được năng lực tiếng Anh, Toán và Khoa học ấn tượng mà còn thấm nhuần các kỹ năng của một công dân toàn cầu trong thế kỷ 21, như tư duy phản biện, hợp tác, sáng tạo, và giao tiếp. UTS-ers nắm trong tay hành trang vững chãi nhất để sẵn sàng thích nghi với thế giới nhiều biến động và theo đuổi con đường học vấn ở bất kỳ trường đại học chất lượng cao nào, cả trong nước lẫn quốc tế.

chương trình học tại UTS

Bên cạnh đó, những kiến thức và thực hành học thuật vẫn được đảm bảo với Chương trình Quốc gia được tối ưu hóa, kết hợp khai phá tài năng và phát triển phẩm chất với Chương trình Ươm dưỡng tài năng.