Đăng ký tuyển sinh - UTS
Đăng ký tuyển sinh  Phụ huynh vui lòng đăng ký tuyển sinh theo hướng dẫn sau

  1
  Hoàn tất phiếu đăng ký tuyển sinh

  Phụ huynh hãy hoàn tất phiếu này và tải phiếu đăng ký xuống thiết bị sau khi điền thông tin.

  Phiếu đăng ký tuyển sinh UTS

  Sau khi hoàn thành, Quý phụ huynh đăng tải phiếu lên ở đây:

  Chọn tệp tải lên

  GỬI ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH