Kiểm tra định kỳ - UTS
Kiểm tra định kỳ

Tại UTS, bài kiểm tra định kỳ được thiết kế để giúp học sinh học hỏi, phát triển và trưởng thành một cách hiệu quả hơn. Bài kiểm tra định kỳ cũng được xem là một công cụ để thu thập và đánh giá năng lực, kết quả học tập và quá trình phát triển của học sinh. Bên cạnh đó, học sinh sẽ học tốt hơn, tiếp thu nhanh hơn và hiệu quả hơn khi giáo viên hiểu rõ tiến độ của mỗi bạn nắm kiến thức tới đâu và sẵn sàng tiếp nhận thêm điều gì.

Đối với chương trình Quốc gia, UTS đánh giá dựa trên quy định của Bộ Giáo dục – điểm số trên lớp và các kỳ thi định kỳ (giữa kỳ, cuối kỳ). Ngoài ra, trong suốt quá trình học tập thì học sinh UTS được đánh giá kết quả học tập theo định hướng tiếp cận năng lực thông qua những sản phẩm sáng tạo, khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những tình huống ứng dụng khác nhau. Hay nói cách khác, đánh giá theo năng lực là đánh giá kiến thức, kĩ năng và thái độ trong suốt quá trình học tập nhằm cải thiện kết quả học tập của học sinh.

Tại UTS, kết quả học tập của học sinh được đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực

Đối với Chương trình Tiếng Anh theo chuẩn Common Core – Hoa Kỳ, Học sinh thi theo đề của trường và kỳ thi MAP growth test do tổ chức NWEA Hoa Kỳ tổ chức với 4 môn/kỹ năng Math (Toán) – Reading (Đọc) – Language Usage (Năng lực sử dụng ngôn ngữ) – Science (Khoa học). Đây là một bài đánh giá thích ứng, nếu con trả lời đúng một câu hỏi, thì câu tiếp theo sẽ khó hơn. Nếu các con trả lời sai, thì câu hỏi sau đó sẽ dễ hơn. Hình thức đánh giá này tạo ra thử thách cho những học sinh xuất sắc hàng đầu mà lại không hề quá sức đối với những học sinh có trình độ kỹ năng thấp hơn cấp học của mình. Kết quả của bài kiểm tra sẽ chỉ rõ khả năng của học sinh trong từng chủ đề/ kỹ năng của từng môn học, giúp các bạn có kế hoạch học tập để rèn luyện bản thân tốt hơn. Bên cạnh đó, UTS có thể nhìn vào hồ sơ năng lực của học sinh cả trường để điều chỉnh phương pháp giảng dạy, điều chỉnh việc học tập phù hợp với từng cá nhân và theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh.

map testĐộ khó của bài đo lường sẽ thay đổi tương ứng với sự thể hiện của học sinh trong quá trình làm bài map growth test.

Đối với chương trình Tiếng Anh Oxford, bài kiểm tra đánh giá của học sinh sẽ được giáo viên xây dựng dựa vào ngân hàng đề thi được cập nhật hàng năm từ Nhà Xuất bản đại học Oxford, đảm bảo sự đánh giá khách quan xuyên suốt từng năm học.

Các bài kiểm tra định kỳ tại UTS nhằm giúp định hướng phương pháp giảng dạy phù hợp cũng như theo dõi tiến trình học tập của các con. UTS mong muốn truyền tải các kiến thức, kỹ năng đến học sinh một cách trọn vẹn, giúp các em vững bước trên con đường phía trước – trở thành những công dân toàn cầu.