Hội đồng học sinh - UTS

Hội đồng học sinh

image

Hội đồng Học sinh UTS đại diện cho toàn thể cộng đồng học sinh, là đại tiếng nói đại diện của toàn thể học sinh UTS, là thế hệ học sinh dẫn dắt và là cầu nối giữa nhà trường và học sinh. Hội đồng học sinh làm việc với sự hợp tác của quản lý nhà trường và nhân viên vì lợi ích của trường và học sinh tại đây. Hội đồng học sinh tạo cơ hội cho học sinh thể hiện tiếng nói của mình. Các học sinh đã cam kết cũng học cách phát triển các kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch và tổ chức, những kỹ năng này sẽ có lợi cho các em trong cuộc sống tương lai. Thông qua các dự án và hoạt động, hội đồng học sinh làm việc để thúc đẩy quyền công dân, học tập, lãnh đạo, các mối quan hệ và các giá trị văn hóa của trường học.

 • image

  Trần Đăng Khoa

  Lớp 10.1

 • image

  Phạm Ngọc Phương Anh

  Lớp 9.1

 • image

  Đỗ Minh Anh

  Lớp 11.1

 • image

  Đào Minh Anh

  Lớp 10.1

 • image

  Nguyễn Trần Quốc Khôi

  Lớp 10.2

 • image

  Nguyễn Hồ Mai Khanh

  Lớp 9.1

 • image

  Trương Lê Bảo Uyên

  Lớp 11.1

 • image

  Nguyễn Hồng Anh

  Lớp 11.2

 • image

  Nguyễn Mộc Lam Anh

  Lớp 10.1