Map-test bài đo lường tiến độ học tập - UTS
MAP Growth Test

Bài kiểm tra MAP Growth (Measure of Academic Progress test) là bài Đo lường Tiến độ Phát triển Học tập do NWEA cung cấp. NWEA là một tổ chức phi lợi nhuận được các nhà giáo dục Hoa Kỳ tạo ra nhằm cung cấp kết quả chi tiết đo lường tiến độ phát triển của từng cá nhân học sinh trên con đường học vấn riêng của các em.

Từ kết quả bài đo lường, giáo viên tại UTS có thể điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với lớp học nói chung và với cá nhân từng học sinh nói riêng. Đây là một trong những việc UTS thực hiện nhằm hướng đến sự chăm sóc cá nhân hóa cho từng học sinh.

MAP Growth Test – Bài Đo Lường Tiến Độ Học Tập

Các bài kiểm tra MAP Growth sẽ được thực hiện trên thiết bị điện tử tại trường, bao gồm các kỹ năng:

Đọc hiểu (Reading)
● Năng lực sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh (Language usage)
● Toán học (Math)
● Khoa học (Science) (Áp dụng riêng cho lớp 3 đến lớp 8)

Độ khó của bài đo lường sẽ thay đổi tương ứng với sự thể hiện của học sinh trong quá trình làm bài. Điều này giúp đánh giá chính xác các kỹ năng của trẻ. Các bài kiểm tra MAP Growth sẽ được thực hiện hai (02) lần trong năm học, lần đầu tiên vào tháng 10 và lần 02 vào tháng 03.

Các bài đo lường MAP Growth sẽ không ảnh hưởng đến kết quả học tập hoặc điểm số của học sinh trong năm học mà nhằm giúp định hướng phương pháp giảng dạy phù hợp cũng như theo dõi tiến trình học tập của các con. Mức điểm chuẩn được tổng hợp từ dữ liệu ẩn danh của hơn 10 triệu học sinh trên toàn nước Mỹ. Biết được tổng hợp mức điểm cao nhất, trung bình và thấp nhất của tất cả các học sinh sẽ giúp giáo viên so sánh trình độ của học sinh với các học sinh khác và giúp các con tiến bộ.

Để hiểu rõ về cách đọc Báo cáo MAP Growth, Quý Phụ huynh và Học sinh có thể theo dõi tại video hướng dẫn dưới đây:

Hiện tại, có hơn 11 triệu học sinh ở Mỹ và tại hơn 140 quốc gia trên thế giới sử dụng Bài kiểm tra MAP Growth. UTS tin rằng Bài kiểm tra MAP Growth là một công cụ hữu ích để hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, cũng như giúp giáo viên có hướng điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp và theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh.