TUYÊN NGÔN CÔNG DÂN TOÀN CẦU - UTS
Tuyên Ngôn Công Dân Toàn Cầu
1. TUYÊN NGÔN CÔNG DÂN TOÀN CẦU TẠI UTS
Cảm hứng của chúng tôi

“Hãy yêu thương người khác như cách bạn yêu thương chính bản thân mình” – Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em phải được nhìn nhận một cách tổng thể: tất cả các quyền đều có mối liên hệ với nhau và không có quyền nào quan trọng hơn quyền khác. Quyền thư giãn và vui chơi (Điều 31) và quyền tự do ngôn luận (Điều 13) có tầm quan trọng ngang nhau như quyền được an toàn trước bạo lực (Điều 19), quyền được giáo dục (Điều 28) và quyền được lắng nghe (Điều 12). – UNICEF

Lý do

Nhân loại đang đứng trước một thời điểm quan trọng trong lịch sử toàn cầu khi phải đưa ra sự lựa chọn cho chính tương lai của mình. Khi thế giới đang ngày càng trở nên ngổn ngang và phụ thuộc lẫn nhau, tương lai sẽ chứa đựng đồng thời cả mối nguy hiểm lẫn hứa hẹn to lớn. Để tiến về phía trước, chúng ta phải nhận ra rằng giữa sự đa dạng tuyệt vời của các nền văn hóa và hình thái sống, cùng với sự bùng nổ dân số, chúng ta là một gia đình nhân loại và một cộng đồng toàn cầu có chung một số phận. Chúng ta phải tham gia cùng nhau để tạo ra một xã hội toàn cầu bền vững dựa trên sự tôn trọng về môi trường thiên nhiên, nhân quyền phổ quát, công bằng kinh tế và văn hóa hòa bình. Để đạt được mục đích này, điều bắt buộc là chúng ta, các dân tộc trên thế giới, phải tuyên bố trách nhiệm của mình với nhau, với cộng đồng sự sống lớn hơn và với các thế hệ tương lai. Và chính vì thế hệ tương lai đó mà chúng ta phải bắt đầu ngay tại trường học của mình. Vì tương lai nằm ở họ.

Tầm nhìn, Sứ mệnh, Triết lý giáo dục

Tầm nhìn:

Trở thành trường quốc tế song ngữ hàng đầu Việt Nam với danh tiếng trên toàn thế giới về sự xuất sắc trong giảng dạy và học tập.

Sứ mệnh:

UTS kiến tạo môi trường học tập an toàn, tận tâm và sáng tạo, truyền cảm hứng cho tất cả học sinh phát triển tài năng và nhân cách để các em trở thành những người học tập trọn đời hoàn thiện và những nhà lãnh đạo nhân ái góp phần thay đổi thế giới tốt đẹp hơn.

Triết lý giáo dục:

Mục tiêu của Trường UTS là chuẩn bị cho học sinh bước vào cuộc sống trong thế kỷ 21 bằng cách giúp học sinh phát triển những kỹ năng học hỏi và trở thành những cá nhân phát triển toàn diện và luôn tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh.

Định nghĩa Công dân Toàn cầu

Công dân Toàn cầu tại UTS là sự cam kết chung hướng tới những thay đổi tích cực, đón nhận sự đa dạng và thể hiện 6 giá trị cốt lõi của nhà trường, bao gồm: Cống hiến, sáng tạo, bản lĩnh, chính trực, tôn trọng và học tập suốt đời. Đó là việc nuôi dưỡng những nhà lãnh đạo giàu lòng nhân ái phấn đấu đạt được sự xuất sắc, hiểu biết và tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người trong một môi trường an toàn và ngày càng đổi mới.

Các giá trị cốt lõi của UTS:

Cống hiến, sáng tạo, bản lĩnh, chính trực, tôn trọng và học tập suốt đời.

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của LHQ (SDG):

Ở UTS, chúng tôi nhìn nhận tầm quan trọng của các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs) là khuôn mẫu cho sự tiến bộ toàn cầu. Cam kết của chúng tôi đối với những mục tiêu này được gắn liền với chương trình đào tạo, hoạt động ngoại khoá và các hoạt động hằng ngày. Chúng tôi chủ động nỗ lực để định hướng các giá trị cốt lõi của UTS theo các Mục tiêu Phát triển Bền vững sau đây:

Cống hiến cho việc giải quyết nạn nghèo Xóa nghèo (SDG 1): Chúng tôi nhắm đến giáo dục học sinh về những vấn đề liên quan đến nạn nghèo và truyền cảm hứng để các em hành động cho mục tiêu giảm nạn nghèo tại từng khu vực đến trên toàn thế giới.
Thúc đẩy tính sáng tạo thông qua giáo dục chất lượng Giáo dục có Chất lượng (SDG 4): Chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường song ngữ cao cấp, giúp trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển mạnh mẽ trong thế kỉ 21.
Bản lĩnh để thách thức những khuôn mẫu và thúc đẩy sự bình đẳng Bình đẳng giới (SDG 5): Chúng tôi thúc đẩy bình đẳng giới tính và truyền tải sự tự tin, giúp học sinh thách thức những khuôn mẫu và ủng hộ sự bình đẳng, hoà hợp
Tính chính trực trong việc quản lý tài nguyên có trách nhiệm Nước sạch và Vệ sinh (SDG 6): Chúng tôi giúp cho lòng trân trọng đối với việc tiết kiệm nguồn nước và tinh thần trách nhiệm đối với môi trường thấm nhuần vào các học sinh tại trường.
Lòng tôn trọng sự đa dạng và chống lại vấn nạn kỳ thị Giảm bất bình đẳng (SDG 10): Chúng tôi nỗ lực tạo ra môi trường hoà hợp và công bằng, nơi tôn vinh sự đa dạng và chống lại sự kỳ thị.
Thúc đẩy học tập suốt đời trong phát triển đô thị bền vững Các thành phố và Cộng đồng bền vững (SDG 11): Chúng tôi giáo dục học sinh về phát triển đô thị bền vững và khuyến khích các em nghiên cứu giải pháp cho các vấn đề đô thị.
Học tập suốt đời với trách nhiệm cho môi trường và hành động vì khí hậu Hành động về Khí hậu (SDG 13): Chúng tôi giúp học sinh nhận thức về môi trường và tạo sự tự tin, thúc đẩy để học sinh hành động chống lại biến đổi khí hậu.

2. TUYÊN BỐ VỀ HỌC TẬP ĐA VĂN HÓA TẠI UTS

UTS (Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS) xác định 6 giá trị cốt lõi bao gồm: cống hiến, sáng tạo, bản lĩnh, chính trực, tôn trọng và học tập suốt đời làm nền tảng cho sứ mệnh giáo dục của mình. Những giá trị cốt lõi này giúp UTS theo đuổi sự xuất sắc trong giáo dục và hình thành nền tảng cho cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy học tập đa văn hóa trong cộng đồng UTS.

Học tập đa văn hóa không chỉ là một môn học trong chương trình giảng dạy – nó còn là một khía cạnh đa chiều trong hành trình giáo dục của học sinh. Cam kết của UTS đối với học tập đa văn hóa phản ánh nhận thức về sự đa dạng làm phong phú cuộc sống, mở rộng quan điểm của chúng ta và nuôi dưỡng sự phát triển của những cá nhân toàn diện.

Kiến thức và hiểu biết Kỹ năng Giá trị và thái độ
Nhận thức về văn hóa: UTS truyền đạt cho học sinh nhận thức sâu sắc về sự phong phú và phức tạp của các nền văn hóa khác nhau, qua đó nuôi dưỡng cảm giác tò mò và sự trân trọng. Giao tiếp: UTS trang bị cho học sinh những kỹ năng giao tiếp hiệu quả vượt qua những ranh giới về văn hóa, nhấn mạnh vào việc lắng nghe tích cực và đồng cảm. Sự đồng cảm và hòa nhập: UTS nuôi dưỡng sự đồng cảm, hòa nhập và cảm giác thân thuộc, tạo ra một môi trường học đường nơi tất cả học sinh đều cảm thấy được tôn trọng dù đến từ bất kỳ nền văn hóa nào.
Công dân toàn cầu: UTS trang bị cho học sinh kiến thức về các vấn đề toàn cầu, khuyến khích học sinh tích cực tham gia giải quyết các thách thức toàn cầu. Tư duy phản biện: UTS khuyến khích học sinh phân tích và đánh giá các quan điểm văn hóa khác nhau, nuôi dưỡng tinh thần cởi mở và hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới. Tò mò và cởi mở: UTS nuôi dưỡng trí tò mò và tư duy cởi mở, khuyến khích học sinh khám phá những ý tưởng mới mẻ, những nền văn hóa, tín ngưỡng khác nhau bằng tất cả sự nhiệt thành
Giải quyết xung đột: Học sinh của UTS học cách giải quyết xung đột đa văn hóa một cách hòa bình, thúc đẩy sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau. Sự khiêm tốn về văn hóa: Học sinh của UTS phát triển sự khiêm tốn về văn hóa, hiểu rằng luôn có nhiều điều để học hỏi và đánh giá cao giá trị của những quan điểm.

Cộng đồng đa ngôn ngữ, đa văn hóa của UTS

Cam kết của UTS đối với việc học tập đa văn hóa được thể hiện rõ ràng qua đội ngũ giáo viên đa dạng. Các giáo viên đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau và nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Sự đa dạng về những trải nghiệm và quan điểm làm phong phú thêm lớp học tại UTS và mang đến cho học sinh cơ hội tiếp xúc với các tín ngưỡng và văn hóa đa dạng hàng ngày.

Học tập đa văn hóa không chỉ giới hạn trong các bài học chính quy; nó được gắn chặt vào cơ cấu của trường UTS. Học sinh sẽ tương tác với đội ngũ giáo viên đa văn hóa không chỉ trong lớp học mà còn thông qua các hoạt động ngoại khóa, sự kiện văn hóa và dự án cộng đồng. UTS tin rằng những tương tác này rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự trân trọng thực sự về sự đa dạng và xây dựng năng lực đa văn hóa cần thiết để phát triển trong thế giới ngày càng kết nối của UTS.

Hội đồng Công dân Toàn cầu và phát triển bền vững UTS 2023