Thông báo nâng cấp - Maintenance mode

[English below]

Website trường Quốc tế Nam Mỹ UTS đang trong giai đoạn nâng cấp để phục vụ Quý Phụ huynh cùng các em học sinh tốt hơn.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Hotline: (028) 710 78887

Rất cảm ơn sự thông cảm của Quý Phụ huynh!

----------

Sorry for the inconvenience.
Our website is currently undergoing scheduled maintenance.

Please directly contact us via Hotline: (028) 710 78887

Thank you for your understanding!


Contact us