TESOLution 2023: Giảng Dạy Tiếng Anh Không Dừng Lại Ở Việc Truyền Đạt Một Ngôn Ngữ UTS TESOLution 2023: Giảng Dạy Tiếng Anh Không Dừng Lại Ở Việc Truyền Đạt Một Ngôn Ngữ

TESOLution 2023: Giảng Dạy Tiếng Anh Không Dừng Lại Ở Việc Truyền Đạt Một Ngôn Ngữ

TIN TỨC

24/05/2023

"Việc học ngôn ngữ không chỉ là tiếp thu kiến thức hay kỹ năng mà còn để phát triển bản sắc của mỗi người học." - Đây là những chia sẻ của Thầy Fernando Paet Oringo – Giáo viên Chương trình Quốc tế UTS tại Hội thảo TESOLution 2023 vào ngày 16/05/2023 vừa qua.

Hội thảo TESOLution: GIẢI PHÓNG SỨC MẠNH CỦA LỜI NÓI – CHUYỂN ĐỔI BẢN SẮC CÁ NHÂN NGƯỜI HỌC do Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS và Trường Đại học Văn Lang kết hợp với Quỹ Phát triển Giáo dục IEG Foundation và Nhà xuất bản National Geographic Learning tổ chức dành riêng cho những nhà giáo dục, các Thầy Cô giáo giảng dạy Ngoại ngữ.

Thông qua chủ đề “Bối cảnh hóa các khía cạnh của bản sắc qua góc nhìn của học sinh Việt Nam”, thầy Fernando đã chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của mình về việc tôn trọng và phát triển bản sắc cá nhân của người học trong quá trình học ngoại ngữ, cùng những phương pháp tạo ra trải nghiệm và môi trường học tập hòa nhập, đa dạng cho học sinh.

Theo chia sẻ của thầy Fernando, Bản sắc cá nhân có thể được nhìn nhận và phát triển qua bốn khía cạnh: - Sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ - Các yếu tố Kinh tế - Xã hội - Động lực - Sự gắn kết

Mỗi cá nhân sẽ có những sự khác biệt, và đó là điều tạo nên sự đa dạng mà cộng đồng cần tôn trọng. Thấu hiểu điều này, mỗi "người ươm mầm" tại UTS luôn nỗ lực trong hành trình “Tận Tâm Ươm Dưỡng Nhân Tài” để đem đến phương pháp giảng dạy sáng tạo, làm giàu bản sắc của học sinh thông qua việc tôn trọng và giải phóng sức mạnh tiếng nói của mỗi cá nhân.

Hãy cùng xem lại những hình ảnh đầy sôi nổi tại buổi TESOLution 2023 vừa qua!

TESOLution UTS 01  TESOLution UTS 03 TESOLution UTS 04 TESOLution UTS 05 TESOLution UTS 07 TESOLution UTS 06

Tin tức và sự kiện nổi bật