Lễ ra mắt Hệ thống Nhà UTS năm học 2023 - 2024 UTS Lễ ra mắt Hệ thống Nhà UTS năm học 2023 – 2024

  Đăng ký tham gia sự kiện

  Họ và tên của phụ huynh

  Họ và tên của học sinh

  Số điện thoại phụ huynh

  Năm sinh của học sinh

  Email phụ huynh

  Số lượng người tham dự

  Bạn hiện có đang là Phụ huynh trường Quốc tế Nam Mỹ UTS không?

  Lời nhắn đến UTS

  Kể từ năm học 2022 – 2023, Hệ thống Nhà UTS đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong quá trình học tập và trải nghiệm của Cộng đồng UTS. Những hoạt động thi đua về Học thuật và Sự kiện của Hệ thống Nhà xuyên suốt năm học mang đến một luồng gió của tinh thần quốc tế, thúc đẩy tình đồng đội, ý thức trách nhiệm, tài năng cá nhân, và điều quan trọng nhất là thắt chặt tình bạn và tạo sự gắn bó mật thiết giữa các thành viên trong cộng đồng Nhà nói riêng và Cộng đồng UTS nói chung.

   Đăng ký tham gia sự kiện

   Họ và tên của phụ huynh

   Họ và tên của học sinh

   Số điện thoại phụ huynh

   Năm sinh của học sinh

   Email phụ huynh

   Trường hiện tại

   Bạn hiện có đang là Phụ huynh trường Quốc tế Nam Mỹ UTS không?

   Số lượng người tham dự

   Lời nhắn đến UTS

   Tin tức và sự kiện nổi bật