Passport Cho Tương Lai Của Con UTS Passport Cho Tương Lai Của Con

  Đăng ký tham gia sự kiện

  Họ và tên của phụ huynh

  Họ và tên của học sinh

  Số điện thoại phụ huynh

  Năm sinh của học sinh

  Email phụ huynh

  Số lượng người tham dự

  Bạn hiện có đang là Phụ huynh trường Quốc tế Nam Mỹ UTS không?

  Lời nhắn đến UTS

  Hội thảo “PASSPORT CHO TƯƠNG LAI CỦA CON” được tổ chức tại UTS Văn Lang Complex dành cho Quý Phụ huynh. Trong buổi hội thảo, ba mẹ sẽ được lắng nghe những phân tích của chuyên gia và thảo luận về những cách đồng hành cùng con trong hành trang bước vào tương lai.

  HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

  Hội thảo: Đích đến cho việc học của con – Chọn sao cho đúng?

  Hội thảo như một cuộc đối thoại mở, là nơi ba mẹ chia sẻ những trăn trở và suy nghĩ khi đứng trước những sự lựa chọn cho con. Các chuyên gia tận tậm sẽ lắng nghe và chia sẻ những “bí kíp” để đồng hành cùng ba mẹ hướng tới việc định hướng học tập cho con một cách cân bằng và hạnh phúc.

  Diễn giả: Cô Nguyễn Minh Thùy – Phụ trách Chương trình Quốc tế tại UTS và Cô Nguyễn Minh Hằng – Quản lý đối tác khu vực Đông Nam Á, Chương trình phổ thông quốc tế Oxford, NXB Đại học Oxford

  Phần diễn thuyết: Mở cửa tương lai với Chương trình Quốc tế Oxford

  Tìm hiểu thêm về lộ trình học của Chương trình Quốc tế Oxford cũng như thang đánh giá học thuật Quốc tế OxfordAQA

  Diễn giả: Mr. Tom Galvin – Quản lý Bằng cấp và Chứng chỉ tại Oxford University Press.

   Đăng ký tham gia sự kiện

   Họ và tên của phụ huynh

   Họ và tên của học sinh

   Số điện thoại phụ huynh

   Năm sinh của học sinh

   Email phụ huynh

   Trường hiện tại

   Bạn hiện có đang là Phụ huynh trường Quốc tế Nam Mỹ UTS không?

   Số lượng người tham dự

   Lời nhắn đến UTS

   Tin tức và sự kiện nổi bật