Chương trình Phổ thông Quốc gia

Giới thiệu

Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia là gì?

Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia tại UTS được tối ưu hóa dựa trên khung chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chương trình tổng thể ban hành năm 2018) giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời. Bên cạnh đó, UTS trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng thiết yếu để hình thành định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú. Từ đó, học sinh có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại.

Các môn học

Phương pháp giảng dạy và kết quả đầu ra

Tại UTS, chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia được truyền tải đến học sinh bằng nhiều phương pháp giảng dạy đa dạng: dạy học dự án, dạy học truy vấn, lớp học đảo ngược,… Đây là những phương pháp hiện đại và được chứng minh mang đến hiệu quả học tập cao hơn so với các phương pháp truyền thống. Học sinh từ đó tiếp thu kiến thức chủ động hơn song song xây dựng được động lực học tập tự nhiên và niềm đam mê tìm tòi, khám phá. Ngoài ra, một số dự án học tập của UTS kết nối nhiều môn học lại với nhau nhằm giúp các em không chỉ học các môn học riêng lẻ mà còn có cơ hội liên kết kiến thức liên môn và ứng dụng chúng vào thực tế.

Sau khi kết thúc từng cấp học, học sinh UTS sẽ nhận giấy hoàn thành cấp học (đối với bậc Tiểu học và Trung học cơ sở) và giấy tốt nghiệp Trung học phổ thông từ phòng Giáo dục và Đào tạo. UTS triển khai chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia song song cùng chương trình Tiếng Anh và chương trình Ươm dưỡng tài năng nhằm mang đến cho học sinh những bài học gắn liền với giá trị truyền thống Việt Nam, xây dựng sự hiểu biết, tự hào từ đó các em sẽ góp phần gìn giữ và lan tỏa những nét truyền thông tốt đẹp đến cộng đồng, xã hội.