Layout grid 2 - UTS
Testing
Testing

Bảo hiểm y tế là bắt buộc theo đúng quy định đối với toàn bộ học sinh đang theo học tại UTS. Phụ huynh học sinh cần bổ sung đầy đủ phí bảo hiểm và thông tin theo quy định thông qua Tờ khai Bảo hiểm y tế, đồng thời đính kèm bản photo bảo hiểm theo đúng thời hạn nêu trên.
Phí bảo hiểm là mức phí tạm tính. Nhà trường sẽ điều chỉnh khi có thông báo thay đổi của cơ quan bảo hiểm cho năm học 2021-2022.