Dự án “Vở kịch Time Warp” - UTS

DỰ ÁN NGHỆ THUẬT

Dự án “Vở kịch Time Warp”

Dự án “Vở kịch Time Warp” được thực hiện bởi các bạn học sinh Khối 6 để chuẩn bị cho Halloween 2022 với chủ đề “Fang-tastic Feast”. Dự án thuộc môn học “Nghệ thuật Trình diễn” của Chương trình Quốc tế với nội dung là tái hiện lại tác phẩm “Time Warp”- một đoạn trích trong vở nhạc kịch kinh điển được chuyển thành phim “The Rocky Horror Picture Show”.