Dự án: "Tư duy công dân toàn cầu" - UTS

DỰ ÁN XÃ HỘI

Dự án: “Tư duy công dân toàn cầu”

Đối với các em học sinh, để thích nghi nhanh chóng với một thế giới phẳng đòi hỏi vốn kiến thức phong phú và đa dạng về nhiều quốc gia và nền văn hóa. Dự án “Tư duy công dân toàn cầu” tại UTS là một trong những hoạt động để các em xây dựng hành trang vững chắc cho hành trình hội nhập với thế giới rộng lớn.

Dự án đã ươm giá trị Tôn trọng – một trong 6 Giá trị cốt lõi của UTS với bản sắc các dân tộc, đồng thời mở rộng hiểu biết về những vùng đất mới lạ với các học sinh. Hy vọng Dự án sẽ ươm dưỡng UTS-ers trên hành trình trở thành công dân toàn cầu tự tin và bản lĩnh!