"Sếp nhí khởi nghiệp" trên đấu trường Shark Tank tại UTS

DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH OXFORD

Dự án “Shark Tank”

Mô phỏng hình thức một buổi “pitching” ở các doanh nghiệp, dự án Shark Tank thuộc Chương trình quốc tế chính là nơi các “nhà khởi nghiệp” tự tin trình bày ý tưởng kinh doanh mà mình ấp ủ với các Nhà đầu tư – chính là các thầy cô UTS. 

Với mục tiêu “từ học đến hành”, vận dụng những kiến thức lý thuyết vào việc xử lý tình huống thực tế, Dự án Cộng Đồng UTS 2023 tạo cơ hội để các UTS-ers quan sát thế giới xung quanh và học cách “giải bài toán xã hội”. Đồng thời, bằng cách này, các bạn cũng sẽ nhìn nhận được trách nhiệm bản thân trong đời sống, được giáo dục tình yêu thương, sự sẻ chia giữa người với người và học cách vun đắp lòng nhân ái như giá trị cốt lõi “Cống hiến” của UTS.