Dự án: Sân khấu hóa tác phẩm Văn học - Lịch sử - UTS

DỰ ÁN XÃ HỘI

Dự án: Sân khấu hóa tác phẩm Văn học – Lịch sử

Kết hợp giữa kiến thức Khoa học Xã hội và tư duy Nghệ thuật, dự án “Sân khấu hóa tác phẩm Văn học - Lịch sử” đã chính thức trở lại với chủ đề “Chủ quyền lãnh thổ quốc gia”, tạo cơ hội cho các UTS-ers thể hiện tính sáng tạo và phát huy tài năng nghệ thuật. Đồng thời, dự án còn là sân chơi ươm dưỡng tình yêu truyền thống Việt qua cách tiếp cận hiện đại và mới mẻ, giúp các bạn luôn giữ được niềm vui học tập mà vẫn đảm bảo khắc sâu kiến thức.