Dự Án Food Waste: Bảo Vệ Môi Trường Từ Những Điều Nhỏ Nhất! - UTS

DỰ ÁN TỰ NHIÊN

Dự Án Food Waste: Bảo Vệ Môi Trường Từ Những Điều Nhỏ Nhất!

Ước tính mỗi năm, có tới 100 triệu tấn rác thực phẩm thải ra từ ngành công nghiệp chế biến trên toàn thế giới, và hành trình khắc phục điều này là một hành trình dài và nằm ở rất nhiều khía cạnh, đòi hỏi chúng ta ý thức trách nhiệm, sự kiên trì và cam kết với những hành động phù hợp và kịp thời với môi trường xung quanh.

Ý thức được điều này, các UTS-ers Khối 7 đã thực hiện dự án Food Waste chuyên tâm và nghiêm túc nghiên cứu về thực trạng lãng phí thực phẩm trên thế giới và Việt Nam. Không chỉ vậy, các bạn còn phỏng vấn bạn bè và thầy cô để thu thập góc nhìn đa chiều về vấn đề này. Kết thúc dự án,  các bạn nhỏ đã thể hiện khả năng báo cáo khi thuyết trình hoàn chỉnh trước toàn lớp về những gì mình đã tìm hiểu được và đưa ra giải pháp.

Các UTS-ers còn lan tỏa những thông điệp mạnh mẽ về chủ đề này bằng hoạt động vẽ poster kêu gọi mọi người ký tên cùng hứa không lãng phí đồ ăn. Hành động thiết thực như môt lời sự cam kết của mình đối với vấn đề chất thải thực phẩm. UTS mong rằng, việc xây dựng những dự án học tập gắn liền với những vấn đề môi trường sẽ giúp các bạn học sinh nâng cao trách nhiệm đối với xã hội và thế giới xung quanh mình, từ đó hình thành chân dung những người công dân toàn cầu.