Dự án “Đèn kéo quân” - UTS

DỰ ÁN TỰ NHIÊN

Dự án “Đèn kéo quân”

Dự án trong khuôn khổ bộ môn Vật lí, thử thách các bạn học sinh Khối 8 chế tạo được đèn kéo quân theo yêu cầu với tiêu chí cụ thể. Để hoàn thành dự án, UTS-ers cần phải nắm vững các kiến thức về sự đối lưu và định luật truyền thẳng của ánh sáng, kết hợp với sự sáng tạo để tạo ra những sản phẩm hoàn chỉnh và đậm chất riêng của mình.