Dự án: "Chợ nổi - Nét văn hóa sông nước miền Tây" - UTS

DỰ ÁN XÃ HỘI

Dự án: “Chợ nổi – Nét văn hóa sông nước miền Tây”

Sau gần 2 tháng tìm tòi nghiên cứu về văn hóa miền Tây, các bạn học sinh trong dự án liên môn Ngữ Văn của Khối 10 và 11 đã tái hiện sinh động hình ảnh đặc trưng của một miền Tây sông nước, nhộn nhịp, tấp nập. Dự án giúp học sinh làm quen với việc nghiên cứu thông tin, khả năng trình bày ý tưởng, đồng thời giúp các bạn có cơ hội tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo của đất nước, nâng cao nhận thức và tình yêu về những giá trị bản sắc của Việt Nam.