Cẩm nang nhận diện thương hiệu

MỤC ĐÍCH

Cẩm nang nhận diện thương hiệu của Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS là cẩm nang cung cấp cho các thành viên của cộng đồng UTS những thông tin cơ bản về bộ logo của UTS, hệ thống màu sắc, và phông chữ tiêu chuẩn. 

BỘ LOGO CƠ BẢN

Logo chỉ có một phiên bản cấu trúc duy nhất gồm 2 thành phần: Hình ảnh biểu trưng và Tagline

Hình ảnh biểu trưng

Tagline

Logo ngang

Logo dọc

6 Giá Trị Cốt Lõi

Hệ Thống Màu Sắc

Thông số màu sắc trong Logo.

1. CMYK sử dụng trong in ấn

2. RGB áp dụng trên các thiết kế đa phương tiện

  • Orange #ff8302
  • Light Grey #d6d6d6
  • Dark Grey #343434

Phông Chữ

Montserrat     

Bradley Hand