Dự án học sinh - UTS
Dự án học sinh
DỰ ÁN NGHỆ THUẬT

Tự hào tinh thần dân tộc với sân khấu múa...

DỰ ÁN NGHỆ THUẬT

20/03/2021

20/03/2021

DỰ ÁN TỰ NHIÊN

Dự án liên môn Khối 8, 9 & 11: Tìm...

DỰ ÁN TỰ NHIÊN

20/03/2021

20/03/2021

DỰ ÁN XÃ HỘI

Tổng kết dự án đọc sách: Đọc để học thêm...

DỰ ÁN XÃ HỘI

20/03/2021

20/03/2021

DỰ ÁN NGHỆ THUẬT

UTS-ers khoe hoa tay cùng những bộ lịch để bàn...

DỰ ÁN NGHỆ THUẬT

03/02/2021

03/02/2021

DỰ ÁN NGHỆ THUẬT