Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS cung cấp thông tin về giáo dục và kỹ năng
Tin tức
Tin tức

TIN TỨC

Trường Quốc tế nào tốt nhất ở TPHCM dạy học theo phương pháp tư duy logic

Trường Quốc tế nào tốt nhất ở TPHCM định hướng đúng vai trò của tư duy logic vào việc học. Trường Quốc tế ở TPHCM UTS giúp học tập hiệu quả

07/02/2023

Tin tức

TIN TỨC

Quy trình tuyển sinh vào lớp 1 của trường Quốc tế diễn ra như thế nào?

Quy trình tuyển sinh vào lớp 1 tại các trường Quốc tế mà phụ huynh có thể tham khảo. Quy trình tuyển sinh vào lớp 1 tại trường Quốc tế Nam Mỹ UTS phụ huynh cần biết

04/02/2023