Dự án: “Tự động hóa vì môi trường” - UTS

DỰ ÁN TỰ NHIÊN

Dự án: “Tự động hóa vì môi trường”

Trong khuôn khổ Dự án liên môn Khoa học tự nhiên – STEM, các UTS-ers Trung học đã cùng nhau trải qua 4 tuần lên ý tưởng và xây dựng mô hình máy học nhằm tạo ra các tác động tích cực lên môi trường. Một số dự án ấn tượng được trình bày trong buổi công bố kết quả như: máy hút bụi tự động, hệ thống tưới nước tự động, máy cảnh báo ô nhiễm không khí, thùng rác thông minh…
Thông qua dự án “Tự động hóa vì môi trường”, các UTS-ers Trung học đã được rèn luyện năng lực tìm kiếm thông tin, thiết kế, chế tạo mô hình, ứng dụng lập trình và năng lực hợp tác nhóm vì mục tiêu chung… Tất cả đều phục vụ cho việc hoàn thiện những kỹ năng của thế kỷ 21 và trở thành công dân toàn cầu.