Dự án: "Home is not the only family" - UTS

DỰ ÁN XÃ HỘI

Dự án: “Home is not the only family”

“Home is not the only family” là một dự án dành riêng cho các UTS-ers Trung học với mong muốn tạo mối quan hệ gắn kết và thân thiết giữa các thành viên trong một cấp, như một gia đình nhỏ giữa Cộng đồng UTS. Mỗi hoạt động trải qua, mỗi thử thách nhằm thắt chặt tinh thần đồng đội, khả năng làm việc nhóm và giúp các bạn nhận ra sức mạnh tiềm tàng của những mối liên kết xung quanh mình. 

“Khi riêng lẻ, chúng ta là một giọt nước, khi đoàn kết lại, chúng ta sẽ là đại dương bao la”. Hy vọng rằng mỗi thành viên trong ngôi nhà UTS sẽ luôn là một khối thống nhất luôn đoàn kết và giúp đỡ nhau. Chỉ khi vậy, chúng ta mới có được sức mạnh bền vững.