Cuộc thi: "Lớn lên cùng sách" - UTS

DỰ ÁN XÃ HỘI

Cuộc thi: “Lớn lên cùng sách”

Văn hoá đọc luôn được UTS ưu tiên ươm dưỡng cho các học sinh qua các hoạt động trong và ngoài lớp học. Trong đó, cuộc thi “Lớn lên cùng sách” là một sân chơi để các em vun đắp tình yêu với tri thức và văn học.

UTS-ers Cấp Tiểu học đã bộc lộ sự trưởng thành qua chia sẻ về cuốn sách thay đổi nhận thức bản thân và sự sáng tạo từ những câu chuyện ý nghĩa do các bạn viết nên. Mỗi bài dự thi là một mảnh ghép đầy màu sắc tạo nên bức tranh sinh động về tình yêu sách của các học sinh.