Cuộc Gặp Gỡ Của Các Vĩ Nhân Tại Lớp Học Đảo Ngược Của UTS - UTS

DỰ ÁN TỰ NHIÊN

Cuộc Gặp Gỡ Của Các Vĩ Nhân Tại Lớp Học Đảo Ngược Của UTS

Một cuộc hội tụ các vĩ nhân Barbara MccLintok, Charles Darwin hay Francoise Baré-sinoussi - những người đã cống hiến cuộc đời cho khoa học, đã diễn ra trong tiết học đảo ngược của các bạn học sinh Khối 9 tại UTS vừa qua. Cụ thể hơn, các UTS-ers đã hoá thân thành vĩ nhân này để kể lại cuộc đời của mình và phân tích từng phát minh và thử nghiệm.