Tuyển dụng

Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS mang đến một môi trường thân thiện, chuyên nghiệp. Chúng tôi trân trọng đội ngũ cán bộ giáo viên, và cam kết mang đến trải nghiệm làm việc chất lượng cho nhân viên thông qua điều kiện làm việc tuyệt vời và rất nhiều phúc lợi khác nhau.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
  • Mức lương cạnh tranh: Chính sách lương cạnh tranh với thị trường, đảm bảo thu nhập tốt cho nhân viên.
  • Ưu đãi: Cán bộ giáo viên – nhân viên – quản lý trường Quốc tế Nam Mỹ UTS được hưởng mức ưu đãi học phí khi cho con theo học tại trường.
  • Thưởng: Chính sách thưởng dựa trên kết quả thực hiện công việc đóng góp vào sự phát triển của UTS.
  • Bữa trưa: UTS cung cấp bữa trưa dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho tất cả nhân viên.
  • Bảo hiểm: Bảo hiểm đầy đủ theo Luật Lao Động. Bảo hiểm sức khỏe bổ sung cho các vị trí cấp cao.
  • Đào tạo: Chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên môn được tổ chức liên tục và hiệu quả.
  • Du lịch: Du lịch tập thể cho toàn thể cán bộ giáo viên – nhân viên – quản lý Nhà trường.

PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

UTS thực hiện cam kết bồi đắp năng lực, năng khiếu và hiệu quả làm việc cho đội ngũ cán bộ giáo viên thông qua hoạt động phát triển chuyên môn. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ chiến lược của UTS và nguyện vọng của cán bộ giáo viên. Cán bộ giáo viên sẽ được hỗ trợ để phát triển kỹ năng, kiến thức, năng lực, thái độ và lối ứng xử cần thiết giúp UTS hoàn thành mục tiêu đặt ra. Cơ hội phát triển chuyên môn dành cho cán bộ giáo viên gồm:

  • Các chương trình đào tạo và tập huấn được thiết kế riêng nhằm hỗ trợ cấp quản lý và cán bộ giáo viên phát triển sự nghiệp
  • Tuần lễ phát triển chuyên môn dành cho giáo viên
  • Các khóa học tiếng Anh cho nhân viên Việt Nam

CƠ HỘI VIỆC LÀM