Chương trình

Tiểu Học - Khối lớp: 01 - 05

Chương trình học

Mỗi ngày học, mỗi ngày sống là một ngày khám phá trong hạnh phúc của từng học sinh Trường Nam Mỹ UTS. Xuất phát từ quá trình nghiên cứu giáo dục chuyên sâu, chương trình học tập tại UTS được thiết kế nhằm đưa việc học trở thành trách nhiệm và sở thích của từng học sinh, giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của việc học đối với bản thân và xã hội, qua đó hình thành thói quen học tập suốt đời. Học sinh UTS học ở trên lớp, học ở nhà, học từ thầy cô, bạn bè và học ở ngoài cuộc sống.

Thông tin chương trình

Chương trình giáo dục Tiểu học tại UTS chuẩn hóa mỗi giá trị thành các “HOẠT ĐỘNG mang tính chất RÈN LUYỆN” nhằm giúp học sinh trở thành người có giá trị và sống trách nhiệm, đi học với nhiều niềm vui, được khơi dậy những khả năng tốt nhất trong mỗi em nhỏ.

Sau 5 năm, học sinh được hình thành và phát triển các năng lực cốt lõi, gồm 3 năng lực chung: năng lực tự chủ và tự học (tự tin và bản lĩnh, khám phá và tìm hiểu, nắm bắt cơ hội, chinh phục thử thách), năng lực giao tiếp và hợp tác (làm chủ kiến thức, trách nhiệm cộng đồng), năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo (bản sắc dân tộc, thích nghi linh hoạt) và 7 năng lực chuyên môn (năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mĩ, năng lực thể chất), đồng thời phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu riêng của mỗi học sinh để hoàn thiện chân dung học sinh UTS.

Chương trình giáo dục bao gồm

  • Chương trình chuẩn quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo;
  • Chương trình tiếng Anh theo chuẩn Common Core, Hoa Kỳ;
  • Chương trình Kỹ năng sống SEL21, STEM, chương trình ICT theo tiêu chuẩn Microsoft...;
  • Câu lạc bộ (4 tiết/tuần/chủ đề liên môn);
  • Học tập trải nghiệm: 10 hoạt động/năm

Mục tiêu đầu ra

Chứng nhận Tốt nghiệp Tiểu học

Chứng chỉ tiếng Anh Flyers