Chương trình

THPT - Khối lớp: 9 - 12

Chương trình học

Mỗi ngày học, mỗi ngày sống là một ngày khám phá trong hạnh phúc của từng học sinh Trường Nam Mỹ UTS. Xuất phát từ quá trình nghiên cứu giáo dục chuyên sâu, chương trình học tập tại UTS được thiết kế nhằm đưa việc học trở thành trách nhiệm và sở thích của từng học sinh, giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của việc học đối với bản thân và xã hội, qua đó hình thành thói quen học tập suốt đời. Học sinh UTS học ở trên lớp, học ở nhà, học từ thầy cô, bạn bè và học ở ngoài cuộc sống.

Thông tin chương trình

Với định hướng xây dựng một môi trường giáo dục đồng bộ, UTS xây dựng mô hình học chuyên biệt theo năng lực, tăng cường số tiết học phù hợp; bổ sung chương trình học chuyên sâu ở các bộ môn thế mạnh với từng học sinh. Đối với học sinh THPT, nhà trường thực hiện tăng cường hoạt động tập thể, các hoạt động trải nghiệm thực tế, gắn lý thuyết với thực hành và thực tiễn, giúp học sinh trở thành một người vừa có kiến thức, vừa có kĩ năng, trở thành một công dân toàn cầu, đáp ứng được sự phát triển của xã hội. Cụ thể:

  • Nâng cao chất lượng đạo đức, kỹ năng sống, giá trị sống: Nhà trường đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức của học sinh, trước hết là xây dựng tính kỉ luật, giáo dục cách sống, học tập và làm việc tự giác.
  • Nâng cao chất lượng học tập văn hóa: Hướng đến mục tiêu đào tạo ra một thế hệ học sinh có kĩ năng, tri thức vững vàng, chương trình học tại trường được thiết kế nhằm đưa việc học trở thành trách nhiệm cá nhân của từng học sinh, hiểu được ý nghĩa của trang bị kiến thức, chủ động tìm hiểu từ các nguồn khác nhau trên lớp/ở nhà/ngoài cuộc sống.
  • Đưa hoạt động hướng nghiệp gắn liền với học tập: Việc xác định một công việc đam mê để làm, một con đường để sống hạnh phúc hiện nay không chỉ xuất phát sau những năm tháng đại học mà nó phải bắt nguồn từ chính sở thích, trải nghiệm đã có của mỗi em được tích lũy trong từng ngày đến trường. Hiểu được ý nghĩa của công việc quan trọng này, ở bậc học THPT, nhà trường đã xây dựng một lộ trình đào tạo mang tính định hướng giúp các em học sinh có cơ hội trải nghiệm thực tế và tự mình tìm ra hướng đi, xác định sự nghiệp của riêng mình.

Mục tiêu đầu ra

Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông

IELTS học thuật 6.5