Chương trình

THPT Hoa Kỳ- Khối lớp: 9 - 12

Chương trình học

Mỗi ngày học, mỗi ngày sống là một ngày khám phá trong hạnh phúc của từng học sinh Trường Nam Mỹ UTS. Xuất phát từ quá trình nghiên cứu giáo dục chuyên sâu, chương trình học tập tại UTS được thiết kế nhằm đưa việc học trở thành trách nhiệm và sở thích của từng học sinh, giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của việc học đối với bản thân và xã hội, qua đó hình thành thói quen học tập suốt đời. Học sinh UTS học ở trên lớp, học ở nhà, học từ thầy cô, bạn bè và học ở ngoài cuộc sống.

Thông tin chương trình

Chương trình song bằng với ĐH Missouri (Hoa Kỳ): là lựa chọn mới và đầy thử thách dành cho học sinh lứa tuổi trung học phổ thông. Học sinh hoàn thành chương trình này sẽ cùng lúc nhận bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông Hoa Kỳ và Việt Nam.

  • Chương trình MUH được chứng nhận bởi Tổ chức kiểm định AdvancED và Hiệp hội Kiểm định chất lượng giáo dục Trung Bắc Mỹ (NCAC).
  • Học sinh sẽ học chương trình MOET cùng với 12 khóa học (6 tín chỉ) của chương trình MUH trong 4 năm: 9-12.
  • Chương trình được Giáo viên nước ngoài của UTS giảng dạy trực tiếp; đồng thời các giáo viên của MUH cũng tham gia giảng dạy thông qua hệ thống trực tuyến.
  • Học sinh sẽ được tiếp cận với thư viện trực tuyến của MUH với nguồn tài liệu phong phú để phục vụ cho việc học được tốt hơn.

Sự hợp tác thuận lợi này mở ra cho học sinh của trường cơ hội trải nghiệm hệ thống giáo dục Mỹ ngay tại Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội nhận học bổng vào các trường cao đẳng và đại học danh tiếng khắp nước Mỹ.

Mục tiêu đầu ra

Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông

Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Hoa Kỳ