Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS cung cấp thông tin về giáo dục và kỹ năng
Tin tức
Tin tức

TIN TỨC

Ba Mẹ Có Biết? – Tạo Không Gian Tại Nhà Hỗ Trợ Con Phát Triển Toàn Diện

Sống trong một không gian cảm thấy thoải mái con nhận ra những giá trị đúng, phát triển toàn diện và con được lớn theo cách riêng của mình.

16/07/2022

Tin tức

TIN TỨC

Học Tập Theo Dự Án: Giúp Học Sinh Làm Quen Với Thế Giới Thực Tế

Học tậvp theo dự án (Project-based Learning – PBL) là một phương pháp giảng dạy tạo điều kiện cho học sinh phát triển kiến thức

04/07/2022