Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn

UTS là trường song ngữ và quốc tế tiến bộ hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng cao, cân bằng giữa các giá trị cốt lõi của quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế.

Sứ mệnh

Tại UTS, chúng tôi mong muốn ươm dưỡng và truyền cảm hứng cho học sinh trở thành những con người học tập trọn đời. Chúng tôi nỗ lực vì sự phát triển toàn diện của học sinh trong một môi trường giáo dục an toàn, chu đáo và cá thể hóa.

Thông qua chương trình giảng dạy, phương pháp sư phạm, hệ sinh thái học tập đột phá và được nghiên cứu chuyên sâu, chúng tôi hỗ trợ học sinh trở thành những con người ham học hỏi, tìm tòi và có suy nghĩ sâu sắc về tri thức nhân loại cũng như sự kết nối của tri thức. Từ đó, học sinh có thể sáng tạo ra những ý tưởng và sản phẩm nguyên bản, đồng cảm với sự đa dạng của con người và cộng đồng, và tạo ra những tác động tích cực, lâu dài và truyền cảm hứng cho bản thân, cũng như cho các cộng đồng xung quanh.

Tại UTS, mỗi giáo viên và nhân viên là một người làm giáo dục. Sứ mệnh trọn đời của chúng tôi là ươm dưỡng tài năng và tính cách trong từng học sinh, giúp các em trưởng thành và phát huy tối đa tiềm năng để đạt được thành công và hạnh phúc cho bản thân. Chúng tôi uốn nắn học sinh trở thành những công dân tốt, góp phần thay đổi thế giới ngày một tốt hơn.