Form Page - UTS
Gói đầu tư tài chính
Biểu phí và Chính sách phí

Ngày nhập học

Ngày khai giảng

16/08/2022

05/09/2022

Thời gian biểu

Ngày nhập học

Từ thứ 2 - thứ 5

Thứ 6

Giờ vào học

07:45

07:45

Giờ ra về

16:45

16:45

Lịch học năm 2022-2023
Bảo hiểm y tế

Ngày nhập học

Thời gian

Phí

Thời hạn đăng ký

Học sinh lớp 01-lớp 12 đăng ký tham gia BHYT năm học 2021-2022

15 tháng

720.000

15 /09/2021

Bảo hiểm y tế là bắt buộc theo đúng quy định đối với toàn bộ học sinh đang theo học tại UTS. Phụ huynh học sinh cần bổ sung đầy đủ phí bảo hiểm và thông tin theo quy định thông qua Tờ khai Bảo hiểm y tế, đồng thời đính kèm bản photo bảo hiểm theo đúng thời hạn nêu trên.
Phí bảo hiểm là mức phí tạm tính. Nhà trường sẽ điều chỉnh khi có thông báo thay đổi của cơ quan bảo hiểm cho năm học 2021-2022.