Chương trình Quốc tế theo chuẩn Common Core - 1 - UTS
Chương trình quốc tế Common Care

Bắt đầu từ năm học 2021-2022, Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS triển khai Chương trình Quốc tế Oxford. Đây là chương trình được xây dựng và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia của Đại học Oxford, dựa trên Khung chương trình phổ thông chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh.
UTS là trường đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh triển khai Chương trình Quốc tế Oxford dưới sự giám sát và kiểm định của OUP – Nhà xuất bản Đại học Oxford – đối tác giáo dục của UTS. Học sinh theo học chương trình này sẽ được nhận chứng chỉ của OUP – Đại học Oxford.

UTS là đối tác giáo dục của Nhà xuất bản Đại học Oxford

Là trường đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh triển khai Chương trình Quốc tế Oxford

Nguyên lý cơ bản là: Học sinh khỏe mạnh hơn sẽ học tập tốt hơn. Chương trình phát triển kỹ năng đọc, viết, số học, khám phá khoa học, sử dụng công nghệ thông tin, quản lý cảm xúc xã hội và kỹ năng toàn cầu từ cấp mẫu giáo đến trung học phổ thông.

Chương trình Quốc tế Oxford trang bị cho học sinh năng lực tiếng Anh vượt trội thông qua việc đảm bảo các kỹ năng ngôn ngữ, đồng thời tăng sự hiểu biết xã hội bằng nội dung học tập và hoạt động thực hành tiếng Anh phong phú.

Bên cạnh đó, những kiến thức và thực hành học thuật vẫn được đảm bảo với Chương trình của Bộ Giáo dục – Đào tạo được tối ưu hóa, kết hợp khai phá tài năng và phát triển phẩm chất với Chương trình Ươm dưỡng tài năng.

Chương trình Quốc tế Oxford trang bị cho học sinh năng lực tiếng Anh vượt trội thông qua việc đảm bảo các kỹ năng ngôn ngữ, đồng thời tăng sự hiểu biết xã hội bằng nội dung học tập và hoạt động thực hành tiếng Anh phong phú.

Tài liệu học tập

Tài liệu Chương trình Quốc tế Oxford mang đẳng cấp quốc tế từ Đại học Oxford. Hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy và đánh giá năng lực được biên soạn, thẩm định bởi đội ngũ chuyên gia của Đại học Oxford. Đồng thời, hệ thống tài nguyên học trực tuyến đa dạng, phong phú giúp học sinh và phụ huynh có thể tiếp thu và thực hành kiến thức một cách chủ động.

Học sinh được tham gia hệ sinh thái hoạt động trải nghiệm phong phú, tích hợp với chương trình học chính khóa để vừa củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng vừa xây dựng niềm yêu thích, động lực học tập một cách tự nhiên, bền vững.

Chuỗi dự án Phát triển kỹ năng toàn cầu
Hoạt động phát triển năng lực quản lý cảm xúc xã hội
Hoạt động phát triển kỹ năng ngôn ngữ và định hình thói quen học tập
Trải nghiệm sự kiện văn hóa, xã hội

Tham khảo