CHÂN DUNG HỌC SINH QUỐC TẾ NAM MỸ UTS

Sử dụng ngôn ngữ hiệu quả, thành thạo

Thể hiện tác phong tự tin, bản lĩnh

Tạo giá trị cho bản thân & xã hội

Biểu lộ phẩm chất đạo đức chuẩn mực

Thái độ sống lạc quan, trách nhiệm cao

Vận dụng kiến thức đã học hiệu quả

Tư duy logic, kỹ năng mềm nhuần nhuyễn

CÂU LẠC BỘ