6 giá trị cốt lõi của UTS

Chính trực

Học sinh UTS biết giữ chữ tín, luôn đề cao sự thật, nói không với các hành vi dối trá, sai trái trong xã hội.

Tôn trọng

Học sinh UTS tôn trọng bản thân cũng như những cá nhân khác. Thế giới hiện tại mang tính toàn cầu, các nền văn hóa được kết nối và hòa quyện vào nhau.

Bản lĩnh

Học sinh nhẫn nại, kiên trì, có tinh thần chinh phục mục tiêu, đương đầu với thử thách, mạnh dạn thể hiện quan điểm cá nhân với vốn ngoại ngữ vững chắc.

Cống hiến

Học sinh UTS vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học để giúp ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội.

Học tập suốt đời

Học sinh UTS không ngừng khám phá, học hỏi kiến thức từ môi trường xung quanh và áp dụng vào thực tiễn đời sống.

Sáng tạo

Học sinh UTS có tinh thần đổi mới, sáng tạo, biết phát triển và vận dụng những ý tưởng mới.