LA BÀN – NHỎ NHƯNG CÓ VÕ! 

Hẳn bạn đang nghĩ: “Tại sao không dùng điện thoại thông minh hay thiết bị GPS?” Thế nhưng, tin UTS đi, pin của thiết bị rồi sẽ hết hoặc các ứng dụng có thể bị lỗi. Trong khi đó la bàn chỉ dựa vào các cực từ trường của Trái Đất. Và đó là lý…