CHẠY ĐI CHỜ CHI, UTS-ERS!

📣 Loa…Loa…Loa!!! “HỘI THAO UTS, CHẠY ĐI CHỜ CHI UTS-ERS!” sẽ chính thức đổ bộ tại UTS chỉ trong vài giờ nữa! 📌 Thời gian: 𝟭𝟰:𝟬𝟬 – 𝟭𝟲:𝟬𝟬 ngày 24/05/2019 📌 Địa điểm: Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS Hội thao hứa hẹn mang đến những trò chơi tập thể vui không tưởng với các trạm thử thách:…