KÊNH TRUYỀN HÌNH QUỐC TẾ NATIONAL GEOGRAPHIC ĐÃ CHÍNH THỨC GHÉ THĂM TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM MỸ UTS

🌎 National Geographic (NatGeo) là một hệ thống truyền hình phim tài liệu được Hội địa lý Quốc gia Hoa Kỳ sản xuất. 🌎 Kênh có đặc điểm chương trình chuyên về chủ đề thiên nhiên, khoa học, và lịch sử. 🌎 Là một trong những kênh phim tài liệu phong phú và được yêu thích nhất tại…