Hội thảo NÓI CON NGHE – NGHE CON NÓI

Vào ngày 22/07/2018 vừa qua tại Luxury Palace, thạc sỹ xã hội Trần Đình Dũng phối hợp cùng trường Quốc tế Nam Mỹ UTS và Quý phụ huynh đã cùng nhau tìm hiểu “cha mẹ nhỏ lại khi con lớn lên” như thế nào!